2012. január 24., kedd

Hóvirág

Kicsit korai még, de ez van. Mai fotó.


Háztartási és orvosi tippek
Háztartás;
 – Mikép kell a burgonyát főzni? Könnyen megeshetik, hogy elneveti magát minden gazdasszony, a ki e kérdést olvassa s talán még meg is neheztel, hogy még arra is akarjuk tanitani, a mit már minden nyolcz éves kis leány tud, ha egy párszor a konyhába bepillantott. De azért az is meglehet, hogy még a legtapasztaltabb szakácsné is be fogja vallani, hogy biz ő nem ugy főzte eddig a burgonyát, a mint mi ajánljuk. Pedig ez is igen egyszerü és próbált mód s mindössze ennyiből áll: Azt a vizet, mellyben a burgonyát akarjuk főzni, forraljuk fel elébb s azután forrva öntsük a burgonyára s ezt igy állitsuk a tűzre. Ha megfőtt azután a burgonya, szűrjük le róla tisztán a vizet; fedjük be jól s hagyjuk még egy pár perczig saját gőzében az edényben. Ekkor a burgonya sokkal jobb izü lesz, mintha hideg vizben állitjuk a tűzhöz s igy főzzük meg – a mint szokásban van mindenütt s a mint – csak vallja be kedves olvasónénk igazán –ön is szokta főzetni eddig a burgonyát (krumplit, kolompért, avagy pityókát). Kérjük, kisértse meg az általunk ajánlott módot.


Házi orvos régi tippje.

A lábak hidegsége ellen. A hideg lábak oly elterjedt baj, mint a tyukszem; s épen olly alkalmatlan mint ez. Mind azoknak, kik e bajban szenvednek, különösen ha iróasztalhoz kötve, ülő életmódot élnek, egy igen egyszerü és bebizonyult szer ajánlható: Végy egy pár ív papirost (legjobb a nyomtatási papiros), takard belé lábaidat s huzd rá czipődet vagy csizmádat; a minden másod nap váltsd fel uj papirossal.” Ebből áll az egész szer, melly már sok emberen segitett. –Az u. n. botosok, gyalogosok vagy felczipők viselése nem ér semmit, ezzel csak elkényeztetjük lábunkat s annak hidegségét el nem távoztatjuk. Ha azonban csakugyan felczipőkre, szorulunk a mi különösen városokban, sáros időben gyakran elkerülhetlen, akkor bőfelczipőket viseljünk, ne pedig a most divatos gummi-czipőket, mert ez a gummi (kaucsuk, mézga) megakadályozza a láb kigőzölgését s tul a rendén szorosan fekszi meg a lábat. A ki illy gummiczipőben tett egy utat, s azután hazaérve leült, tapasztalhatta, hogy lábai rendszerint azonnal meghidegültek. – A meleg lábviz sem ér e részben sokat, ez is csak elkényezteti a lábat; legjobb e tekintetben a hideg lábviz, csakhogy ezzel vigyázva kell bánni. Hideg lábviz után nem szabad azonnal veszteg ülni vagy lefeküdni, hanem addig kell utána mozogni, járni vagy szaladni, míg a lábak ismét visszanyerik természetes melegségöket. Tudunk egy esetet, midőn egy ember a hideg lábfürdő után ágyba feküdvén, csakhamar el is aludt. Elaludt az igaz, de egy fél óra mulva a legkellemetlenebb érzés között arra ébredt fel, hogy egész teste érzéketlen jéghideg, mint a halotté. Segitségért kiáltott, és csak hosszu dörzsölgetés után sikerült ismét az életmeleget visszavarázsolni testébe.

http://epa.oszk.hu/ Olvasnivalók a régmúltból

Pár tipp kertészkedő embereknek.Nem az én tippjeim, régi újságokból gyűjtöttem össze. Az 1800-as évek közepéről és végéről gyűjtöttem ki.  A helyesírási hibákat békében hagytam, mert azok a korra jellemzőek. Belinkeltem azt a helyet, ahonnan hozzájutottam a régi írásokhoz. Legyünk kevésbé kritikusak velük.


káposzta-hernyók ellen

Az egész mesterség csak annyiból áll, hogy a mint észreveszi a gazdasszony e kellemetlen s kártékony vendégek megjelenését, kevés rozslisztet szitál a melegágyban levő palánt közé.
*
Káposzta-pillangót ellehet űzni, ha a káposzta közé egyegy szál dohányt vagy kendert vetünk.
*
Burgonyád nem lesz keserü, ha jó időben ásatod, s a hogy kiástad ugy nedvesen és nem megszáradva azonnal pinczébe vagy verembe teszed.
*
Gyümölcsfát termésbe lehet hozni eként: ősszel körülásod gyökereit, ügyelve hogy meg ne sértődjenek, s nagyságokhoz képest egy, vagy két itcze apró sót hintesz a gyökerek közé földdel elvegyitve.

http://epa.oszk.hu/ Olvasnivalók a régmúltból

2012. január 15., vasárnap

Kenyér és pálinka

Az 1800-as évek közepéről és végéről gyűjtöttem ki.  A helyesírási hibákat békében hagytam, mert azok a korra jellemzőek. Belinkeltem azt a helyet, ahonnan hozzájutottam a régi írásokhoz. Legyünk kevésbé kritikusak velük.
http://epa.oszk.hu/ Olvasnivalók a régmúltból

Régi recept :Krumplis kenyér.

 Ennek sütés-módja következő: Egy szakasztókosár (zsompor) liszthez kell főzni szintén akkora kosár krumplit; a költkovászszal épen ugy kell bánni, mint más kenyérnél; a megzuzott krumplit minden vizhozzáadás nélkül; a szokott kenyértésztánál merevebbre – keményebbre – kell gyúrni. – A mi liszt azután még marad, azt szépen összetakarítva jó meleg sós vizzel összegyúrva, és már ekkor a költtésztát is közé téve kell az egészet jól kidagasztani. – Az egész tehát ebből áll: jó költkovász, minél kevesebb viz, krumpli melegen. Hogy pedig a krumplizuzás finomul és minél gyorsabban történjék, az idemellékelt törőt, millyent én már évek óta használok – ajánlom.

A fotó származási helye: http://epa.oszk.hu/
A krumplitörő, a mint a kép mutatja, áll egy négyszögre kifaragott, négylábon álló hasáb-fából, mellynek közepén egy lyuk van vésve, ennek alsófelére apró lencseszem nagyságú lyukakkal ellátott bádoglap van erősen szegezve, mellyen a forrón berakott, megtisztitott krumpli az alatta levő edénybe a dugasz segítségével átnyomatik.


Pálinka készités vadgesztenyéből.

A vadgesztenyében nevezetes mennyiségü keményitőliszt, és e szerint tápláló anyag van, ugy hogy annak használata megjutalmazza az utánajárást. Először is lehet abból készitni rendes keményitőt, szint a szerint a mint a keményitőt más anyagból készitik. Annak liszte hasonlókép pótlékul szolgálhat a gabona liszthez, p. o. 2/3 rész rosz, és 1/3 rész gesztenyeliszt tökéletes jóizű fejér kenyeret ad, de erre nézve szükséges annak keserüségét a használat előtt kimosni, vagyis lúgsós vizzel (alkali) magából a gyümölcsből kivenni. Hasonlókép a vadgesztenye a pálinkagyárakban különösen használható. Szászországban 73–96 órányi vegyélesztés után egy véka zöldgesztenyéből – oda nem számitván az ahoz adott árpadarát, – kapnak mintegy 20 pint borszeszt 50 foknyi trallest vagy 1000 procentet, – ez nevezetes haszon, melly azért is figyelmet érdemel, mivel a kozmás iz eloszlatásával nem kell bibelődni.


2012. január 13., péntek

Felhők

Nyárias felhők januárban. Csak, körbefordultam, ugyanabban az öt percben.


2012. január 4., szerda

Kerti séta januárban

Mai fotók a kertbőlNéhány fűszernövény télen is ad zsenge leveleket. A borsikafű ugyan elsiette a virágzást, hiszen január negyedike van. Valószínűleg nem tudja beérlelni a magjait. Szerencsére nem minden tő volt ilyen szorgalmas. Még csak néhány éves az ismeretségünk, de látom olyan mint a kapor. Szereti maga választani a másik évi helyét. Kicsit rendre kell utasítani, mert elfoglalná az egész kertet.
A rozmaring megerősödött, már nem kell aggódnom, túléli-e a telet. Tavaly azt hittem kipusztult, de összeszedte magát.
A zsálya is igyekszik bizonyítani, hogy évelő növény.
A mentából is felfedeztem a helyén pár szál hajtást.


Igyekvő zöldségek.  Szívesen csipegetem az ételekhez. Kis levelet rávitt a szél, de nem merem zaklatni tavaszig, nehogy megsérüljön. A meghagyott rész egész télen ad egy kis zöldség zöldet. Amikor hó volt akkor is megtaláltam a hó alatt. Mindig a külső leveleit csipkedem, hogy ne pusztuljon ki. A mellette levő képen az idei évi korai zöldség igyekszik nöni. Mire az öreg elfárad, felmagzik, itt lesz a fiatal.

Még a kelkáposzta elmegy télen is a hó alatt. Olyan kis vacak feje volt néhánynak, hogy ott hagytam. Mostanra szedhetőek. Már a sóska is megindult, némelyik kibírna egy kis csipegetést. A saláta is igyekszik kifelé a földből, hogy engem melegház nélkül is boldoggá tegyen. Hogy ez a kis kapor hogy maradt élve, nem tudom. találtam több helyen is, ahogy igyekszik megerősödni. Még nem vitt rá a lélek hogy megkóstoljam, de ha így folytassa, nemsokára.
***
Ami szomorú, az az, hogy ha ez így marad, akkor márciusra minden beindul. A kártevők állománya a téli hó és fagyhiány  miatt nem fog megritkulni. Aki minőségi árút akar, az tömény vegyszert vesz méregdrágán. Ez megemeli az árát a zöldségeknek, a minőségéről nem is beszélek. A növények teli lesznek mindennel. Én meg, mire kézi úton leszedem ezeket a kártevőket, jaj a derekam...
Csak abba reménykedek lesz csalán, meg egyéb növény, ami segít egy kicsit. Majd a káposztákat megint teleültetem bársonyvirággal. Mehet a fokhagyma a megfelelő helyre. Nem könnyen adom fel. A csapadékhiány az más téma. Azt nem pótolja a kútvíz.

Jerikó rózsája

Jerikó rózsája megindult. Az újév elmúlt, és el kellene tenni a képét innen.


Na ez a fotó pocsék lett!!! Mégis valamiért itt hagyom a kaktuszom, de egy felvétel se az igazi, csak a videós.