2012. január 24., kedd

Háztartási és orvosi tippek
Háztartás;
 – Mikép kell a burgonyát főzni? Könnyen megeshetik, hogy elneveti magát minden gazdasszony, a ki e kérdést olvassa s talán még meg is neheztel, hogy még arra is akarjuk tanitani, a mit már minden nyolcz éves kis leány tud, ha egy párszor a konyhába bepillantott. De azért az is meglehet, hogy még a legtapasztaltabb szakácsné is be fogja vallani, hogy biz ő nem ugy főzte eddig a burgonyát, a mint mi ajánljuk. Pedig ez is igen egyszerü és próbált mód s mindössze ennyiből áll: Azt a vizet, mellyben a burgonyát akarjuk főzni, forraljuk fel elébb s azután forrva öntsük a burgonyára s ezt igy állitsuk a tűzre. Ha megfőtt azután a burgonya, szűrjük le róla tisztán a vizet; fedjük be jól s hagyjuk még egy pár perczig saját gőzében az edényben. Ekkor a burgonya sokkal jobb izü lesz, mintha hideg vizben állitjuk a tűzhöz s igy főzzük meg – a mint szokásban van mindenütt s a mint – csak vallja be kedves olvasónénk igazán –ön is szokta főzetni eddig a burgonyát (krumplit, kolompért, avagy pityókát). Kérjük, kisértse meg az általunk ajánlott módot.


Házi orvos régi tippje.

A lábak hidegsége ellen. A hideg lábak oly elterjedt baj, mint a tyukszem; s épen olly alkalmatlan mint ez. Mind azoknak, kik e bajban szenvednek, különösen ha iróasztalhoz kötve, ülő életmódot élnek, egy igen egyszerü és bebizonyult szer ajánlható: Végy egy pár ív papirost (legjobb a nyomtatási papiros), takard belé lábaidat s huzd rá czipődet vagy csizmádat; a minden másod nap váltsd fel uj papirossal.” Ebből áll az egész szer, melly már sok emberen segitett. –Az u. n. botosok, gyalogosok vagy felczipők viselése nem ér semmit, ezzel csak elkényeztetjük lábunkat s annak hidegségét el nem távoztatjuk. Ha azonban csakugyan felczipőkre, szorulunk a mi különösen városokban, sáros időben gyakran elkerülhetlen, akkor bőfelczipőket viseljünk, ne pedig a most divatos gummi-czipőket, mert ez a gummi (kaucsuk, mézga) megakadályozza a láb kigőzölgését s tul a rendén szorosan fekszi meg a lábat. A ki illy gummiczipőben tett egy utat, s azután hazaérve leült, tapasztalhatta, hogy lábai rendszerint azonnal meghidegültek. – A meleg lábviz sem ér e részben sokat, ez is csak elkényezteti a lábat; legjobb e tekintetben a hideg lábviz, csakhogy ezzel vigyázva kell bánni. Hideg lábviz után nem szabad azonnal veszteg ülni vagy lefeküdni, hanem addig kell utána mozogni, járni vagy szaladni, míg a lábak ismét visszanyerik természetes melegségöket. Tudunk egy esetet, midőn egy ember a hideg lábfürdő után ágyba feküdvén, csakhamar el is aludt. Elaludt az igaz, de egy fél óra mulva a legkellemetlenebb érzés között arra ébredt fel, hogy egész teste érzéketlen jéghideg, mint a halotté. Segitségért kiáltott, és csak hosszu dörzsölgetés után sikerült ismét az életmeleget visszavarázsolni testébe.

http://epa.oszk.hu/ Olvasnivalók a régmúltból

4 megjegyzés:

Rózsa írta...

Mindkettő nagyon érdekes.

Hólabda(Kzella) írta...

A címe főleg, a fene, most látom-)))))))))

Joli / Lengyel Jolán / írta...

Köszönöm a krumpli főzési tippet, tegnap kipróbáltam, és tényleg finomabb lett az íze.
Már több tíz éve főzök, de ezt nem is gondoltam, hogy ilyen létezik!
Köszönettel: Joli :)

Hólabda(Kzella) írta...

Már több mint száz éve halott, aki ezeket írta. Én is köszönöm neki..