2012. július 9., hétfő

Nagy tudású nők

 Valamit azért a nők is letettek az asztalra régen (is), de elég kevés visszhangja volt. Most ezen segítünk egy kicsit.

,,      (Nagy tudományu nők.) Pythagorász bölcsész leánya Aspasia K. e. 540 évvel annyira jártas és tudós volt a bölcsészet mély tudományában, hogy atyja halála után nyilvános felolvasásokat tartott annak hires tanodájában, még pedig olly erélyesen, hogy még a nagy bölcs Sokrates is tanitványa lett.

Battista, az urbinoi fejedelem neje, olly kitünő szónok és iró volt, hogy midőn II. Julius pápa előtt rómában szónokolt, mindenek csudálták hatalmas előadását.

Hildega igen tudós germán nő, 4 könyvet irt a természeti dolgokról, mellyek mind tudományosság, mind mély értelmiség tekintetéből jeleseknek mondatnak.

Trivultia nagy elméjü s emlékező tehetségü szobaleány, sokszor tartott deák nyelven magakészitette beszédeket a pápák előtt; a másoktól egyszer hallott szónoklatot szóról szóra tudta emlékezetéből, sőt a csak egyszer átolvasott egész könyvet is rögtönözve tudta elmondani, birta a görög nyelv ismeretét is.

Schurmann Anna Mária, született Kölnben 1607. évben, korának legtudósabb férfiait is tulszárnyalta, a földleirat, csillagászat, bölcsészet, istenészet, költészet mély tudományaiban.

Alexándriai Katalin, 50 pogány bölcsészszel vitatkozott a bölcsészet, mértan, szónoklattan tudományokból, és azokat nem csak legyőzte, hanem a keresztyén hitre is szerencsésen áttéritette, maga pedig vértanui halálszenvedéssel dicsőittetett meg a 307-ik évben.

VIII. Henrik angol király hitvese, a nagy Katalin, tudós magyarázatokat irt sz. Dávid zsoltárira, és más kegyes bünbánati oktatásokat is készített.˝
Forrás: http://epa.oszk.hu/

4 megjegyzés:

Rózsa írta...

Részemről *10-es, bizony sok nő a múltból megérdemelne néhány bejegyzést kiváló tudásáért.

Hólabda írta...

Köszönöm kedves Rózsa, én is így gondolom, de ez ma is így van.

And írta...

O mundo não seria a mesma coisa sem as mulheres xD

Have a nice weekend!

Portugal

Hólabda írta...

Igen And, a nők elég ügyesek és nélkülözhetetlenek. -)