2012. szeptember 14., péntek

Valószinü idő-próféták II.

Néhány régi megállapítás a gépemen maradt a régmúlt kutatásomból, felrakom őket. A kor helyesírásának megfelelően, mert úgy az igaz.

.....  folytatás

2. Állatok. A négylábuak közől többen nyugtalanságuk és sajátságos mozdulataik által előre megjósolják a bekövetkezendő időváltozást. Ha a lovak nyakukat kinyujtják, sokat nyeritenek, kitágitott orrlyukakkal lélekzenek, s a legelőn fejőket lehajtva összecsoportosulnak, esőt várhatunk. Ha a juhok a legelőn ide s tova futkosnak, s nyugtalanul ugrándoznak, az időváltozás bizonyos. Rosz időt várhatunk, ha a szamarak füleiket előre lecsüggesztik, vagy ha falhoz vagy fához dörgölőznek. A sertésekha rosz időt éreznek, nyugtalankodnak, erősen röfögnek, s az ólba vonulnak. Eső előtt az ebekálmosak és lusták, egész nap a tűz mellett hevernek s az étel iránt ellenszenvvel vannak, kivéve a fűvet. Ha a macskák vidorságukat elvesztik, s a házban maradnak, rövid idő alatt nedves vagy szeles idő fog beállni. Ha végre az egerek és patkányok szokatlanul nyugtalankodnak, s az egerek a mezőt és vermeket elhagyják, bizonyosak lehetünk benne, hogy legközelebb eső lesz.

Ha a békák lyukaikból nagy számmal előjőnek, – ha a giliszták a földből kimásznak, – ha a vakondok a földet szemlátomást több helyt felturják, – ha az ökrök előlábukat nyalogatják, – mindez esőt jelent. A szalonkák, rigók és más vándormadarak kora megjelenéséből zordon télre lehet következtést vonni. Bagolyhuhogás rosz időben, küszöbön álló szép időre mutat. A kék czinege kétségtelen időváltozást jelent. Dr. Thornton állitja, hogy nehány év előtt volt neki egy kék czinegéje, mellynek kék tollán, esős időben zöld, szép időben pedig, ha eső közeledett, szürke vonás támadt.

Ha a darvak rendkivül magasan, csendesen és sorban repülnek, ez szép idő előjelének tartatik; ellenben ha rendetlenül repülnek, s gyorsan nagy lármával visszaszállnak, szeles időt várhatunk. Ha a madarak a fővényben szokottnál gyakrabban fürdenek, eső közeledik; ugyanezt jelentik a kakasok, ha szokatlan időben kukorikolnak. Ha a pávák éj idején kiabálnak, az eső nem fog soká kéni. Ha a hollók a légben magasan ide s tova repkednek, s ha az éneklőmadarak késő estig énekelnek, az idő szép marad.

A békák brekegése szép időt jelent. Ha a ludak és kácsák nyugtalanul ide s tova repkednek, a vizben gyakran bukdácsolnak, vagy nagy lármát csapnak; továbbá ha a galambok házaikba lassan visszatérnek, bizonyosak lehetünk benne, hogy másnap esni fog. Továbbá esőt vagy szelet jósolnak a verebek, ha sokat csiripelnek; a fecskék, ha nagyon alant repülnek, s ha repülés közben szárnyaikkal a viz tükrét érintik. Ha a pacsirták vagy sasok magasra felszállnak, s ott hosszabb ideig lebegnek, – ez rendszerint szép időt jelent. Jégmadár megjelenése is ugyanezt jelenti. Ha a varjak későn mennek alunni, jele, hogy legközelebb esőnk lesz; ennek oka világos: a varjak kukaczok és gilisztákkal táplálkoznak, ezek pedig, főleg az utóbiak, az esőt megelőző este szoktak előbujni.

Forrás: http://epa.oszk.hu/

Nincsenek megjegyzések: